Blog

Shkrimet

Shkrimet e fundit nga ne rreth temës së barazisë gjinore

Ky komunitet ka për qëllim që të ofrojë hapsirë komunikimi dhe bashkëpunimi mes të rinjëve, grave dhe të gjithë atyre që angazhohen për barazi gjinore.