Video Materials

Burimet e jashtme

Video materialet
Screenshot 2022-11-09 at 12.54.33 PM

Video informuese për ciklin menstrual

“Videosinteza” në një iniciativë për edukimin e të rinjve përmes animacionit.

Screenshot 2022-11-09 at 12.55.36 PM

Fuqizimi i podkasteve për gratë

Podcast për gratë që janë gati të zbulojnë magjinë e tyre, të fuqizojnë vajzat e tyre dhe të krijojnë një karrierë të përjetshme.

Ky komunitet ka për qëllim që të ofrojë hapsirë komunikimi dhe bashkëpunimi mes të rinjëve, grave dhe të gjithë atyre që angazhohen për barazi gjinore.