Barazia nuk
ka gjini

Të gjithë ndikohen nga pabarazia gjinore
pavarësisht gjinisë, racës apo moshës.

Gender equality

Gender Equality

Gender Equality as an accelerator for achieving the sustainable development goals

Rreth platformës

Këtu mund të mësoni më shumë për ne

Platforma dixhitale informativo-edukative dhe ndërvepruese do të lejojë që të rinjtë dhe grupet rinore të lidhen me njëri-tjetrin, të mësojnë dhe diskutojnë për barazinë gjinore që në moshë të re.

Aktivitetet e planifikuara

Këtu mund të shihni të gjitha aktivitetet e planifikuara

Rreth projektit

Këtu mund të mësoni më shumë për ne

Platforma dixhitale informativo-edukative dhe ndërvepruese do të lejojë që të rinjtë dhe grupet rinore të lidhen me njëri-tjetrin, të mësojnë dhe diskutojnë për barazinë gjinore që në moshë të re.

Temat e diskutimit

Këtu mund t'i gjeni temat më të shpeshta të diskutimit

Partnerët dhe mbështetësit

Partnerët dhe mbështetësit e këtij projekti.

Ky komunitet ka për qëllim që të ofrojë hapsirë komunikimi dhe bashkëpunimi mes të rinjëve, grave dhe të gjithë atyre që angazhohen për barazi gjinore.