Mundësitë

Trajnimi & Edukimi
WE

Programi WE/Women in Energy është një bursë e financuar plotësisht për gratë kosovare për të marrë diploma teknike në fushën e energjisë nga institucionet akademike jashtë vendit.

Women in STEM është një organizatë që synon të fuqizojë, frymëzojë dhe inkurajojë vajzat e shkollave të mesme që të jenë pjesë e lëvizjes për të rritur përfaqësimin e grave në STEM, duke ofruar një sërë mundësish në nivelin e shkollës së mesme.

Përgatitja e adoleshentëve dhe grave të reja me aftësi praktike për shpëtimin e jetës është një domosdoshmëri! Empower the Girls (Fuqizo Vajzat) ndihmon duke edukuar adoleshentët dhe vajzat e reja që të lundrojnë në botën e tyre me siguri dhe vetëbesim përmes edukimit parandalues, sigurisë personale dhe trajnimit për vetëmbrojtje.

Rrjeti Universitar i Shoqërisë së Hapur parashikon një model të ri të arsimit të lartë global - një rrjet afatgjatë me partneritete të thella midis institucioneve të ndryshme të angazhuara për të adresuar sfidat globale në mënyrë bashkëpunuese.

Java e Grave (WoW) është një ngjarje vjetore mbarëkombëtare që mbledh në një mjedis multietnik, më shumë se 120 gra dhe burra nga partitë politike, shoqëria civile, biznesi, media dhe akademia, me qëllim të zgjerimit të kapaciteteve të grave lokale udhëheqëse të afta për të marrë pozita më të mëdha udhëheqëse në Kosovë.

Fondi i Grave Mesdhetare është angazhuar për forcimin e lëvizjes së grave në të gjitha vendet e pellgut të Mesdheut. Trajnimi feminist synon të ndihmojë gratë e reja të zhvillojnë vetëvlerësimin, vetëbesimin dhe vullnetin e mirë për të ndërmarrë veprime kolektive.

Akademia e Trajnerëve Feminist trajnon trajnerë dhe terapistë, duke ndihmuar profesionistët dhe sipërmarrësit se si të integrojnë një analizë të drejtësisë feministe dhe sociale (ose atë që quhet Teoria e Trajnimit Feminist) në biznesin, praktikën e klientit dhe jetën e tyre.

Level, është një grup ekspertësh që besojnë në fuqinë e artit për të inicuar transformimin personal. Ata japin leksione me cilësi të lartë që përmirësojnë kompetencën kulturore dhe zgjerojnë inteligjencën e tyre emocionale përmes artit.

Ky komunitet ka për qëllim që të ofrojë hapsirë komunikimi dhe bashkëpunimi mes të rinjëve, grave dhe të gjithë atyre që angazhohen për barazi gjinore.