Resources

Burime

Këtu mund të gjeni më shumë informata rreth temës së barazisë gjinore nga burime të jashtme.

"Title of the outside resource"

Description of the outside resource. Description of the outside resource. Description of the outside resource. Description of the outside resource. Description of the outside resource. Description of the outside resource. Description of the outside resource.

Learn more >>

"Title of the outside resource"

Description of the outside resource. Description of the outside resource. Description of the outside resource. Description of the outside resource. Description of the outside resource. Description of the outside resource. Description of the outside resource.

Learn more >>

"Title of the outside resource"

Description of the outside resource. Description of the outside resource. Description of the outside resource. Description of the outside resource. Description of the outside resource. Description of the outside resource. Description of the outside resource.

Learn more >>

Ky komunitet ka për qëllim që të ofrojë hapsirë komunikimi dhe bashkëpunimi mes të rinjëve, grave dhe të gjithë atyre që angazhohen për barazi gjinore.